Brief van de gemeente Overbetuwe

  Dit jaar starten wij met een pilot waarin huiswerkbegeleiding wordt aangeboden aan kinderen uit minderdraagkrachtige gezinnen, die moeite hebben om voldoende resultaat op school te behalen.

  Wat houdt de pilot in?
  Tot het einde van het lopende schooljaar hebben wij afspraken gemaakt met Bureau Avant Huiswerkbegeleiding. Dit bureau organiseert op vier middagen per week huiswerkbegeleiding in Elst op de locatie Nieuwe Aamsestraat 26d (CrossGym). De betreffende kinderen kunnen op twee middagen per week deze huiswerkbegeleiding volgen. Ook mag er eenmaal per week gebruik gemaakt worden van individuele begeleiding. In de Huiswerkkamer leren leerlingen te ’leren'. Dit betekent dat ze hun schoolwerk leren plannen en structureren, zodat ze meer overzicht krijgen. Tevens wordt er gewerkt aan eventuele achterstanden. De huiswerkbegeleiding kan ook gedeeltelijk bestaan uit inhoudelijke begeleiding van een of meerdere vakken.

  Wie komen ervoor in aanmerking?
  Kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en kinderen van het voortgezet onderwijs die op school onvoldoende resultaat behalen en waarvan de verwachting is dat huiswerkbegeleiding een positieve bijdrage aan een beter resultaat levert. De regeling is speciaal bedoeld voor kinderen uit minderdraagkrachtige gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimum. Dit is dezelfde doelgroep als voor de GelrePas. Om problemen met privacyregels te voorkomen stellen wij als voorwaarde dat de kinderen in het bezit zijn van een GelrePas. Als men nog niet in het bezit is van deze gratis pas dan kan men deze aanvragen via de website van de gemeente. Hier is ook meer informatie over de inkomensgrenzen te vinden.

  Wat kost het de ouders?
  Aan de ouders wordt een eenmalige bijdrage voor materiaal (agenda, mappen e.d.) gevraagd van € 26,75.
  Verder zijn er geen kosten aan verbonden.
  Voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met de coördinator van Bureau Avant, Miriam van Rosmalen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 48099659 of via de mail bureauavant.elst@gmail.com. Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders

  Voor meer informatie belt u met:
  Miriam van Rosmalen: 06 480 99 659

  Mailt u naar: bureauavant.elst@gmail.com