Groep 5, 6,7,8

  Onze visie is dat leren leuk moet zijn en er ruimte moet zijn voor elke leerling als individu. Daarom bieden wij begeleiding aan zodat elk kind op zijn eigen passende wijze kan ontwikkelen.

  Ons doel is inspelen op de wensen van het kind, passend bij het kind.

  De begeleiding is een combinatie van het aanleren van nieuwe vaardigheden, het oplossen van problemen en het inpassen van de broodnodige dagelijkse ontspanning.

  De groepen zijn klein zodat er genoeg aandacht en ruimte is voor het individuele kind. Als kinderen meer aandacht nodig hebben kan men kiezen voor een individueel traject.

  De mogelijkheden zijn divers.
  We besteden aandacht aan de volgende punten:

  • Leren omgaan met een agenda, leren plannen(vooruitkijkend op de periode op de middelbare school)
  • Hoe werkt je brein?
  • Voorbereiden op Engels, Frans en Duits
  • Beweging, Muziek
  • Gezonde voeding voor een gezond lijf en een gezond brein
  • Extra hulp bij lezen, taal en rekenen
  • Creatieve ontwikkeling
  • Cito-training
  • Faalangsttraining
  • Sociaal Emotionele training
  • Beelddenktraining
       (trainingen worden in een individueel of groeps-traject aangeboden)

  Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers, met een pedagogische- of onderwijs achtergrond.

  Voor meer informatie belt u met:
  Miriam van Rosmalen: 06 480 99 659

  Mailt u naar: bureauavant.olympus@gmail.com