Foto studiecentrum
 • Huiswerkbegeleiding
 • Soms loopt het op school niet helemaal zoals je wilt. Vooral alles bijhouden, huiswerk maken en de stof leren is af en toe best lastig. Huiswerkbegeleiding kan je ondersteunen in hoe je beter kan leren, hoe je beter kan plannen en natuurlijk bij het maken van je huiswerk. Het is in principe geen inhoudelijke bijles (uitleg van de stof), maar bij de meeste vakken zal natuurlijk, waar mogelijk, geholpen worden.

  Na de les komen de leerlingen direct naar ons toe. Hier krijgen zij een lekker kopje thee of een glaasje limonade. Dan beginnen de leerlingen met hun map in te vullen. Samen bespreken we de afgelopen schooldag(en) en kijken we wat er die dag gedaan kan worden en hoe.

  Bij huiswerkbegeleiding kunnen de volgende onderdelen aan de orde komen:

  Cognitieve (leer)vaardigheden Organisatie vaardigheden
  o.a. tekst lezen o.a. plannen
  hoofdzaken/bijzaken onderscheiden agenda gebruiken
  kritisch denken/verwerken controleren en nakijken
  'mindmappen' (visueel schema maken) bijsturen van leergedrag
  samenvatten voortgang bijhouden
  oefenen met sleutelwoorden weten wat er van je verwacht wordt

  Begin van de pagina


 • Studiecoaching
 • Studiecoaching is individuele begeleiding die gericht is op de leerling zelf met zijn of haar specifieke hulpvraag. Het kan zijn dat de volgende leerpunten aan de orde komen: Agenda gebruik, leren plannen, oefenen met verschillende leertechnieken, omgaan met stress of kritiek, zelfdiscipline, begrijpend lezen, faalangsttraining, examenvreestraining, beelddenkers-training, nakomen van afspraken, enz.

  Voor veel nieuwe brugklassers verloopt de overstap van basisschool naar middelbaar- of beroepsonderwijs niet vlekkeloos. Zij hebben vaak wat meer aandacht nodig bij het leren van studie- en/of sociale vaardigheden. Door studiecoaching proberen wij de leerling op beide vlakken sterker te maken met een combinatie van studie/huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstraining.

  Een aantal thema´s die individueel gegeven kunnen worden, kunnen ook in een kleine groep gegeven worden, zoals:

  • Plannen voor brugklassers
  • Plannen voor 2e klassers en hoger
  • Faalangstreductiedeling
  • Examenvreestraining
  • Begrijpend lezen

  Vraag hiervoor bij de locatie-coördinator naar de mogelijkheden.

  Studiecoaching richt zich onder andere op de volgende vier onderdelen:

  Cognitieve (leer) vaardigheden Sociaal communicatieve vaardigheden
  o.a. tekst lezen o.a. actief luisteren
  hoofdzaken/bijzaken onderscheiden discussiëren
  kritisch denken/verwerken opkomen voor jezelf
  'mindmappen' (visueel schema maken) omgaan met kritiek
  samenvatten afspraken maken en nakomen
  oefenen met sleutelwoorden samenwerken


  Organisatorische vaardigheden Motiveringsvaardigheden
  o.a. plannen o.a. jezelf kunnen motiveren
  agenda gebruiken aan de slag gaan èn blijven
  controleren en nakijken initiatief nemen
  bijsturen van leergedrag inzet tonen
  voortgang bijhouden omgaan met stress
  weten wat er van je verwacht wordt kritisch naar jezelf kijken

  Thema's waarvoor gekozen kan worden:

  Plannen? Wat is dat?

  Hoe gebruik je je agenda en hoe plan je je huiswerk? Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Je krijgt huiswerk op en moet er zelf voor zorgen dat dit goed in je agenda komt te staan. Dan is de volgende stap dat je je huiswerk op tijd af hebt en geleerd hebt voor de toetsen. Het belang van een goede planning is hier essentieel. Soms komt er zoveel nieuws op je af, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Wij helpen je om je schoolwerk beter te organiseren zodat je goed voorbereid bent!

  Mijn huiswerk plannen.

  Binnen het thema “Mijn huiswerk plannen” leert je een goede planning te maken van je huiswerk, daarnaast krijg je tips en trucs om je discipline te vergroten om je aan deze planning te houden.

  Help, weer een toets op school!

  Faalangstreductietraining.
  Soms heb je het gevoel dat je te kort schiet; je doet je best, maar het lukt niet. Je wilt het heel graag goed doen, maar door die druk lukt het niet om aan de verwachtingen te voldoen. Hierdoor raak je onzeker en kun je je niet goed concentreren op bijvoorbeeld je toets op school. Je krijgt een black-out en haalt een laag cijfer. Tevens leer je omgaan met deze gevoelens en leer je dit om te zetten in positieve gedachtes. Je wordt zeker van jezelf, waardoor je in je sociale leven en in je schoolleven beter kan presteren!

  Met vertrouwen je examen tegemoet!

  Examenvrees-training.
  Voel jij de angst opkomen bij de aankomende examens..? Slaat de paniek toe? Heb je het gevoel dat je in een negatief spiraal belandt? Je bent niet de enige. Ieder mens heeft last van angst. Belangrijk is om de negatieve werking van de angst om te buigen naar een positief gevoel. Tijdens de begeleiding wordt aandacht gegeven aan het zelfvertrouwen, hoe om te gaan met examenstress en te werken onder tijdsdruk. We werken in kleine groepen en de training wordt verzorgd door ervaren trainers.

  Teksten uitpluizen: zinvol bij alle vakken!

  Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid. In elk vak en deelleergebied komt deze vaardigheid terug: bij biologie en mens en natuur, bij geschiedenis en mens en maatschappij, maar ook bij wiskunde. In de lessen leer je onder andere een aantal leesstrategieën zodat je teksten beter zult begrijpen. Aan de hand van de lesboeken die op school gebruikt worden, zullen deze leesstrategieën worden aangeleerd. Natuurlijk zul je zelf in de les en thuis hiermee moeten blijven oefenen om deze vaardigheid goed te blijven beheersen. Je zult zien hoe leuk het is om een tekst uit te pluizen en dat je met meer plezier teksten zult bestuderen. Teksten uitpluizen: zinvol bij alle vakken!


  Begin van de pagina


 • Bijles
 • Bijles is een individuele les en gaat over de inhoud van een vak. Deze inhoudelijke lessen worden verzorgd door bevoegde docenten of studenten van de universiteit. Een leerling kan structureel bijles krijgen voor een vak of incidenteel, als er een toets of examen aan komt.

  Voor elk vak dat wordt gegeven zal, op aanvraag, iemand gezocht worden.

  Begin van de pagina


 • Agenda
 • Voor het schooljaar 2018-2019 brengt Bureau Avant Huiswerkbegeleiding wederom haar eigen agenda op de markt. Avant is een woord dat in vele talen gebruikt wordt, het betekent “vooruit”. Alles draait om het vooruit kijken. Daardoor houd je overzicht op je werkzaamheden.

  Waarom nog een agenda? Er zijn er al zoveel….

  Klopt, maar deze agenda geeft direct overzicht van huiswerk en planning. Elke week hebben de leerlingen direct zicht op wanneer iets af moet zijn en wanneer ze van plan zijn dit werk te doen.

  Welke voordelen biedt de agenda aan leerlingen?

  Het geeft leerlingen direct overzicht in huiswerk en planning. Dat geeft ze meer rust, structuur en regelmaat. Hierdoor hebben leerlingen meer grip op het eigen werk.
  De agenda is makkelijk in gebruik. De agenda heeft een huiswerkplanner geïntegreerd. Het is gericht op positieve benadering van de eigen ‘ik'. De maanden worden afgewisseld met studietips, tips voor huiswerkplanning, etc.
  Tevens is er ruimte voor de leerlingen om zelf pagina's te vullen met hun eigen ideeën.
  Hoe ziet de agenda eruit? Een kleine opsomming:

  - Elke maand heeft zijn eigen kleur
  - Geen afleidende reclame tussendoor
  - Duidelijke uitleg over het gebruik van de agenda
  - Gebonden wire-o, zodat de agenda goed open blijft liggen op tafel
  - Handig A5-formaat
  - Groot schrijfvlak agenda gedeelte
  - efficiënte planruimte
  - Rooster pagina’s en cijferlijst
  - Handig insteekhoesje

  Begin van de pagina